Explore SangamnerExplore Sangamner

Nearest Tourist Places:

Sai Baba Temple, Shirdi
Bhandardara Lake (Lake Aurthur Hill)
Shani Shingnapur Shingnapur
Mt Kalsubai & Kalsubai Harishchandragad  Wildlife Sanctuary
Sandhan Valley
Cavalry Tank Museum Ahmednagar
Randha Fall
Amruteshwar Temple
Ahmednagar Fort
Umbrella Falls
Shivneri Fort
Ellora Caves


Nearest Railways Stations:

Nashik road           -     57.45 kms
Kopargaon                   -    48.82kms                                                         
Sainagar Shirdi     -     37.34 kms
Belapur (Shrirampur)   -    52.4kms


Nearest Airport:

Nashik
Pune                                       
Aurangabad
Shirdi